THÔNG TIN CHUYẾN


Xe

Xe 5 chỗ

Lưu ý : mức giá trên chỉ là tham khảo. Mức giá chính xác sẽ được nhân viên tổng đài thông báo tới Quý Khách hàng.
Giá cho

Xe

Xe 7 chỗ

Lưu ý : mức giá trên chỉ là tham khảo. Mức giá chính xác sẽ được nhân viên tổng đài thông báo tới Quý Khách hàng.
Giá cho

Xe

Loại xe 16 chỗ

Gồm tất cả xe 16 chỗ
Giá cho

Xe

Loại xe 29 chỗ

Gồm tất cả xe 29 chỗ
Giá cho

Xe

Loại xe 45 chỗ

Gồm tất cả xe 45 chỗ
Giá cho


Lightbox button
đặt xe